Klub karelských medvědích psů a lajek Praha

Aktuality v klubu karelských medvědích psů a lajek Praha

KONTAKT NA WEB - karelajky@email.cz

6. 9. 2019

Byly vloženy výsledky z klubové výstavy a bonitace v Kostelních Střímelicích.

Fotogalerie z výstavy: 21voderacek.rajce.idnes.cz
Fotogalerie z výstavy: anikavevos.rajce.idnes.cz

 Nejkrásnější pes výstavy - Endy Heřmánková stráň (ZSL).



26. 8. 2019

Vložen nový informační zpravodaj - ZDE.
Vloženy příjezdové cesty k lovecké chatě v Kostelních Střímelicích, kde se koná dne 31.8.2019 klubová výstava a bonitace.

5. 8. 2019

Vložena přihláška a propozice na II. ročník Memoriálu Ing. Tomáše Válka KHZ



2. 7. 2019

Aktualizace rubriky INZERCE - štěňata REL a KMP



11.6.2019 Chystané akce

31.8.2019 se koná Klubová výstava v Kostelních Střímelicích.
Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

31.8.2019 se koná v Kostelních Střímelicích také bonitace.

Přihláškou k bonitaci je pro členy klubu zaslání PP psa/feny poradci chovu pro dané plemeno.
Nečlenové klubu zašlou vyplněnou "Přihlášku k bonitaci" jednatelce klubu M. Kadlecové.



11.6.2019 Výsledky z Hané

Byly vloženy aktualizované stanovy klubu.
Byly vloženy výsledky Klubové výstavy v Náměšti na Hané: ZDE

 Angir Anika Vevos (ZSL) - BOB a vítěz klubové výstavy a Alma Helmikana (KMP) - BOB



6. 5. 2019 - Zkouškový víkend v Kostelních Střímelicích máme za sebou

5.5.2019 Klubové BZH, výsledky: ZDE
4.5.2019 Klubové ZVVZ, výsledky: ZDE
Fotogalerie: ZDE

16. 4. 2019

Vložen nový inzerát na štěňata REL.


26. 3. 2019

Vložen nový informační zpravodaj - ZDE.
Vložena pozvánka na členskou schůzi 4.5.2019 v Kostelních Střímelicích.

6. 3. 2019

Vložen nový inzerát na štěňata ZSL.

1. 3. 2019

Byl aktualizován seznam chovných jedinců.

13. 2. 2019

Vloženy propozice a přihláška na Klubové zkoušky BZH a ZVVZ v Kostelních Střímelicích.

6. 2. 2019

Vloženy propozice a přihláška na Klubovou výstavu v Náměšti na Hané.
Brzy bude spuštěno i přihlašování přes www.dogoffice.cz

3. 2. 2019

Přidán nový inzerát na štěňata ZSL.

2. 1. 2019 - Vložen nový zpravodaj.

Zpravodaj č.82: ZDE


19. 12. 2018 - Vložena pozvánka na členskou schůzi

Datum: 27.1.2019
Čas konání: 13,30hod
Místo konání: Výčapy (motorest) okr. Třebíč
Pozvánka: ZDE.

28. 11. 2018 - Vloženy výsledky KHZ

Výsledky I. ročníku Ing. Memoriálu Tomáše Válka ZDE.

1. 11. 2018

Připomínáme, že v klubové ročence je možnost prezentace chovatelské stanice pro členy klubu (1 strana - 500Kč).
Pokud by měl někdo zájem o prezentaci chovatelské stanice v letošní ročence, prosíme o zaslání podkladů do 30.11.2018 na karelajky@email.cz a platby na účet klubu.

17. 10. 2018

Vloženy výsledky KZVVZ .

3.10.2018

Přidán nový inzerát na štěňata REL .
Byl aktualizován seznam chovných jedinců

27. 9. 2018

Přidán nový inzerát na štěňata KMP.

10. 9. 2018

Vloženy výsledky z Klubové výstavy a bonitace v Kostelních Střímelicích (1.9.2018).
 Arnica z Malinového keře - vítěz klubové výstavy



3. 9. 2018

Vložena přihláška a propozice na I. ročník memoriálu ing. Tomáše Válka - Klubové HZ

28. 8. 2018

Přidán nový inzerát na štěňata ZSL .

24. 8. 2018

Vložen nový ZPRAVODAJ

13. 8. 2018

Vložena přihláška a propozice na KZVVZ.

7.8.2018

Vložena pozvánka na Letní setkání členů klubu.
Vloženo rozdělení do tříd na Klubové výstavě v Kosteních Střímelicích

27. 7. 2018

Přidán nový inzerát na štěňata ZSL .

18.6.2018

Vážení členové i nečlenové klubu,
dne 1.9.2018 se koná v Kostelních Střímelicích klubová výstava a bonitace. Pokud se budete chtít zúčastnit obou akcí, můžete přihlášky na obě akce zaslat jedním dopisem a přiložit pouze jednu oboustrannou kopii PP.
Upozornění! Nově je potřeba zaslat přihlášku i na bonitaci!

Michaela Kadlecová
(jednatelka klubu)

Vložena přihláška a propozice na Klubovou výstavu v Kostelních Střímelicích.
Vložena přihláška na bonitaci v Kostelních Střímelicích.
Přidán nový inzerát na štěňata ZSL.
Vloženy výsledky Klubové výstavy.
 Alta Kamiro Valachia - vítěz klubové výstavy

23. 5. 2018

Přidán nový inzerát na štěňata KMP.

21. 5. 2018

Informace pro členy Klubu karelských medvědích psů a lajek, z.s. v souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“), které vstoupí v platnost 25.5.2018 Osobní údaje členů klubu jsou shromažďovány pouze pro účely činnosti spolku (naplnění poslání spolku) a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně chovatelská stanice a adresa webu chovatele. K zveřejnění osobních údajů členů klubu na webu klubu www.karelajky.eu, nebo Facebooku může dojít pouze se souhlasem člena klubu. Správcem osobních údajů členů klubu je jednatel klubu. Udělený souhlas mohou členové klubu kdykoliv odvolat.
Žádáme především členy klubu, kteří mají chovné jedince a ti jsou uvedeni na webu www.karelajky.eu, aby zaslali souhlas se zpracováním osobních údajů co nejdříve. Dne 25.5.2018 budou zablokovány karty chovných jedinců a osobní údaje majitele chovného jedince budou zveřejněny až po zaslání podepsaného „souhlasu se zpracováním osobních údajů“.
„SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ (ZDE) JE NUTNO ZASLAT POŠTOU! NESTAČÍ SCAN. VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE ZASÍLEJTE NA ADRESU JEDNATELKY KLUBU - MICHAELA KADLECOVÁ, HRANICE IX – UHŘÍNOV 5, 753 61 HRANICE 4.

18. 5. 2018

Do fotoalba nejenlajky jsou přidány fotografie z výcvikového dne a KBZH. Více ZDE.
Přidán nový inzerát na štěňata REL.

12. 5. 2018

Přidány nové inzeráty na štěňata KMP a ZSL.

7. 5. 2018 Máme první letošní klubové akce za sebou

V sobotu 5. 5. 2018 jsme pořádali výcvikový den před plánovanými KBZH. Zájem byl slušný, někteří si chtěli vyzkoušet veškeré disciplíny BZH včetně stop a někteří přijeli na socializaci a na rady, které rozdávali rozhodčí pro daný typ zkoušek, jmenovitě Pavel Škarda a manželé Leopoldovi.
V neděli 6. 5. 2018 se již šlo na ostro. Na KBZH se přihlásilo 11 psů a fen a 11 se taky dostavilo. Z tohoto počtu bylo 10 jedinců bylo našich plemen a vzhledem k tomu, že bylo možno odzkoušet 12 psů, tak se nám přihlásil i jeden bavorský barvář, jeden německý křepelák se na poslední chvíli odhlásil. Po nezbytných úkonech bylo tento počet rozdělen na dvě skupiny, jednu skupinu šesti ZSL posuzovali páni Petr Samek a Josef Leopold a druhou skupinu dvou KMP, dvou REL a jednoho BB posuzovali Marek Chudý a Veronika Leopoldová, na vše dohlížel vrchní rozhodčí Pavel Škarda.
Vše probíhalo podle plánu a po sečtení výsledků se vítězem zkoušek stal p. Roman Psota s fenou ZSL Alma Kamiro Valachia se 184 body s titulem CACT. Sice morálním vítězem byl pes bavorského barváře Baron z Hornických skal s vůdcem Pavlem Starým, ale bohužel pro něho v tomto případě šlo o klubové zkoušky, proto tento pes nezasáhl do pořadí, ale práci předvedl excelentní, čest jejich práci.
Na závěr poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na konáním těchto zkoušek, blahopřání vítězům, poražen na této akci nebyl nikdo, poraženo bylo v tomto případě pouze to období klubového temna, kdy se zkoušky LUP pod záštitou KKMPL nekonaly. Výsledky ZDE.

Lovecké kynologii Zdar

Doplnění rubriky Chov ZSL".
Doplnění rubriky "Chovní jedinci"

24.4.2018

Přidán nový inzerát na štěňata ZSL.

21. 4. 2018

Doplnění rubriky Chov ZSL".
Přidán nový inzerát na štěňata ZSL.

20. 3. 2018

Vážení členové klubu,
připomínám, že členské příspěvky mají být zapaceny do 31.3.2018.
Členský příspěvek na rok 2018 činí 350Kč. Platbu můžete zaslat na č.ú. 277839132/0300.
Nezaplacením členského příspěvku do 31.3.2018 - členství končí 15.4.2018 (1.4. 2018 bude členům, kteří nezaplatili členské příspěvky pro rok 2018, zaslána výzva k zaplacení členského poplatku pro daný rok, a to emailem nebo sms).
Děkuji všem členům, kteří zaplatili či zaplatí včas členské příspěvky na rok 2018.

Michaela Kadlecová
(jednatelka klubu)

20. 3. 2018

Vložen nový ZPRAVODAJ

1. 3. 2018

Doplnění rubriky "Akce klubu" propozice a přihláška na KBZH a přihláška na výcvikový den.
Doplnění rubriky "Chovní jedinci" ZSL, KMP, REL.

6. 2. 2018

Doplnění rubriky "Akce klubu" - propozice a přihláška na Klubovou výstavu Náměšť na Hané

28. 1. 2018

Vložen nový inzerát na štěňata ZSL.
Doplněna rubrika "Chov ZSL".

11.1.2018

Vložena pozvánka na mimořádnou členskou schůzi.
Vložen nový inzerát na štěňata ZSL.

5.1.2018

Přidán nový inzerát na štěňata ZSL.

3.1.2018

Vložen nový zpravodaj - ZDE
Doplnění rubriky - Chov ZSL.

Krásné prožití svátků vánočních a mnoho chovatelských i životních úspěchů v novém roce přeje všem členům i příznivcům klubu výbor KKMPL.

22.11.2017

Doplněná rubrika chovní jedinci KMP, REL a ZSL

11.11.2017

Upozornění: Uzávěrka ročenky 2017 je 30. 11. 2017. Ti, co se chtějí podělit se svými zážitky prostřednictvím komentářů, fotek nebo inzercí, nech tyto zašlou na e-mail: anikavevos@seznam.cz k dalšímu zpracování.
Přidán nový inzerát na štěňata REL.

25.10.2017

Přidán nový inzerát na štěňata ZSL.
Doplnění rubriky - Chov ZSL.

2.10.2017

Vážení členové a příznivci Klubu karelských medvědích psů a lajek z.s.,
s hlubokou lítostí Vám oznamujeme, že dne 21.9.2017 zemřel dlouholetý člen klubu pan Tomáš Válek.
Věnoval se chovu západosibiřských lajek a byl členem klubu od roku 1993. Řadu let působil ve výboru klubu jako poradce chovu pro západosibiřské lajky a v letech 2009 - 2015 byl předsedou klubu.

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

25.9.2017

Doplnění rubriky chovní jedinci ZSL a REL.
Přidán nový inzerát na štěňata KMP.

6.9.2017

Vloženy výsledky bonitace : ZDE
Doplnění rubriky - Chov ZSL

28.8.2017

Vloženy výsledky Klubové výstavy: ZDE

23.8.2017

Vložen nový zpravodaj: ZDE

27.7.2017

Vložen nový inzerát.

26.7.2017

Vložena pozvánka na členskou schůzi a příjezdové trasy na loveckou chatu v Kostelních Střímelicích.

20.7.2017

Vložen nový inzerát. Doplnění rubriky - Chov ZSL a Chovní jedinci ZSL.

12.7.2017

Vložen nový inzerát.

3.7.2017

Vložen nový inzerát.

30.5. 2017

Doplnění rubriky "Akce klubu" - propozice na bonitaci a pozvánka na klubové setkání v Kostelních Střímelicích

27.5. 2017

Vloženy výsledky Klubové výstavy - ZDE
Fotogalerie paní Hennerové z Klubové výstavy:
ZDE
Doplnění rubriky "Akce klubu" - propozice a přihláška na Klubovou výstavu Brno-Zetor

23.5.2017

Doplnění rubriky Chovní jedinci ZSL
Doplnění rubriky Chov ZSL

11.5.2017

Vložen inzerát na štěňata KMP a ZSL.

16.3.2017

Přidán nový klubový zpravodaj.

13.2.2017

Doplnění rubriky Akce klubu - propozice a přihláška na Klubouvou výstavu zámek Kačina
Doplnění rubriky Chovní jedinci REL a ZSL
Doplnění rubriky Chov ZSL

22.1.2017

Doplnění rubriky Chovní jedinci ZSL.

22.12.2016

Přidán nový Klubový zpravodaj - zde

Vážení členové klubu,
žádám Vás o včasné zaplacení členských příspěvků na rok 2017.
Členský příspěvek je na rok 2017 stejný jako v loňském roce, tedy 350Kč. Platbu můžete zaslat na č.ú. 277839132/0300.
Dle stanov klubu mají být členské příspěvky na rok 2017 zaplaceny do 31.3.2017. Nezaplacením členského příspěvku do 31.3.2017 - členství končí 15.4.2017 (1.4. 2017 bude členům, kteří nezaplatili členské příspěvky pro rok 2017, zaslána výzva k zaplacení členského poplatku pro daný rok, a to emailem nebo sms).
Předem děkuji všem členům, kteří zaplatí včas členské příspěvky na rok 2017.
Michaela Kadlecová (jednatelka klubu)

Byl založen nový účet klubu. Číslo nového účtu je 277839132/0300.
Starý účet bude aktivní do 30.6.2017, pak bude zrušen.


30.11.2016

Vložena brožura Karelský medvědí pes a lajky

26.9.2016

Vložen zápis z členské schůze 3.9.2016
Vloženy výsledky bonitace 3.9.2016 v Kostelních Střímelicích
Doplnění rubriky Chov ZSL
Doplnění rubriky Chovní jedinci ZSL a KMP

31.8.2016

Příjezdové trasy na bonitaci a klubové setkání v Kostelních Střímelicích: ZDE

20.7.2016

Přidán nový Klubový zpravodaj - zde
Přidána pozvánka na členskou schůzi - zde

12.7.2016 - Doplnění rubriky - Chovní jedinci ZSL a KMP
22.6.2016 - Doplění rubriky - Chovní jedinci KMP
20.6.2016

Doplněny nové stanovy klubu. Více zde.
Zápis z druhého kola mimořádné členské schůze. Více zde.
Vložen nový inzerát.
Doplnění rubriky - Chov ZSL.
Doplnění rubriky - Chovní jedinci ZSL

Nový poradce chovu KMP:
Petra Mikulicová, Pod Padělky 487, 691 10 Kobylí
E-mail: p.mikulicova@email.cz, Tel: 775 083 341

3.6.2016 - Doplnění rubriky - Chovní jedinci REL.
3.6.2016 - Vložen nový inzerát
27.5.2016

Do rubriky – KLUB – Dokumenty – přidáno:
Smlouva o poskytování chovatelského servisu a Ceník služeb poskytovaných KKMPL.

22.5.2016

Do rubriky KLUB – Dokumenty – přidán zápis z členské schůze.
Do rubriky AKCE KLUBU – Výsledky – přidány výsledky z klubové výstavy na Kačině.
Do rubriky AKCE KLUBU – Chystané akce – vložena pozvánka na náhradní zasedání členské schůze.

Nová adresa poradkyně chovu pro ZSL: Veronika Koderová, Svatopluka Čecha 136, 687 24 Uherský Ostroh

NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SE BUDE KONAT 18.6.2016
V 10HOD V RESTAURACI A PENZIONU MORAVA V OBCI VÝČAPY
(okres Třebíč)
PROSÍME O DOCHVILNOST
Více info: na pozvánce.


14.4.2016

Važení členové klubu,
členské příspěvky na rok 2016 měly být zaplaceny do 31.3.2016. Stále řada členů příspěvek nezaplatila. Pro opozdilce přípomínám číslo účtu 0272432990/0300 (členský příspěvek činí 350Kč). Hospodářka klubu Ivana Hennerová eviduje několik plateb, které nebyla schopná identifikovat (přiřadit ke konkrétnímu členovi klubu). Žádám Vás o kontrolu tabulky „Seznam členů klubu“. Jsou zde uvedeni pouze členi, kteří zaplatili členský příspěvek pro tento rok. Pokud jste příspěvek zaplatili a nejste uvedeni v tabulce, kontaktujte prosím co nejdříve Ivanu Hennerovou (ivka22@seznam.cz, tel. 774 999 051).

Děkuji Josef Leopold

Doplnění rubriky - GALERIE - KMP.

Do rubriky KLUB - Členská základna - přidán Seznam členů (jsou zde uvedeni pouze členové, kteří mají zaplacený členský příspěvek na rok 2016).


16.3.2016

Přidán nový klubový zpravodaj.
Do rubriky Akce klubu - přidány propozice bonitace a setkání v Kostelních Střímelicích, pozvánka na členskou schůzi a návrh nových stanov.
Doplnění rubriky Galerie ZSL a REL.
Doplnění rubriky CHOV - ZSL.

11.2.2016 Zemřela čestná prezidentka klubu Zlata Homolová

S lítostí oznamujeme, že dne 4.2.2016 zemřela naše čestná prezidentka a dlouholetá chovatelka KMP paní Zlata Homolková.

9.2.2016

Doplnění rubriky CHOV - ZSL
Doplnění rubriky GALERIE - ZSL a REL

19.1. 2016 - Přidány propozice na Klubouvou výstavu - 21.5.2016 zámek Kačina

Více ZDE.

12.1.2016 - V rubrice "Akce klubu" je vloženo soustředění Radíkov a bonitace v Kostelních Střímelicích

Více ZDE.

11.1.2016 - Nezapomeňte na členské příspěvky.

Členské příspěvky na rok 2016 musí být zaplaceny do 31.3.2016, po tomto datu bude členství ukončeno. Členský příspěvek je stejně jako minulý rok 350 Kč, platbu poukazujte na účet číslo 0272432990/0300.

22.12.2015

Vložen nový inzerát ZSL
Doplněná rubrika - Chovní jedinci ZSL

15.12.2015 - Přidán nový klubový zpravodaj

Najdete jej ZDE

25.11.2015 Omluva.

Blíží se nám konec roku a většina z nás si všimla, že nedostala ještě srpnový zpravodaj. S lítostí vám musím oznámit, že ani nedostane.
Z členů, kteří se tvorbě zpravodaje podíleli nám vypadla jedna osoba, za tuto se hledala delší dobu náhrada a ta se našla až nyní, proto došlo k tomuto pochybení. Prosincové číslo již bude jak na stránkách klubu, tak i v tištěné podobě. Děkuji za pochopení. Leopold Josef

25.11.2015 - Doplnění rubriky CHOV - ZSL
2.11.2015 - Důležité upozornění pro členy.

KKMPL má nové číslo účtu - 0272432990/0300

24.9.2015 - V rubrice "KLUB - DOKUMENTY" byl vložen zápis z výborové a členské schůze.
21.9.2015 Doplnění výsledků bonitace.

17.9.2015 Doplnění chovných jedinců ZSL a REL, více v rubrice "Chovní jedinci".

ZSL - Krycí list č. 3/15 v rubrice "Chov"

Bonitace a letní setkání členů klubu KMP a lajek

Setkání členů v Kostelních Střímelicích proběhne 29.8. a případně 30.8.2015.
Info o setkání: ZDE
Info o bonitaci: ZDE

8.7.2015 Výsledky klubové výstavy v Mladé Boleslavi 8.5.2015

ZDE

21.4.2015 Přidán nový klubový zpravodaj

Najdete jej ZDE

1.1.2015

Vážení chovatelé, přátelé a ostatní příznivci psů.
Rád-bych Vás přivítal na nových klubových stránkách.
Věřím, že vše nové přináší pokrok a o to jde i v chovech psů. Není to tak dávno, kdy se zaváděly původní webové stránky a moc šancí na úspěch neměly. Teď již víme, že bez informací to nejde a tyto stránky poskytují obrovské možnosti. Jsme klub, který působí po celé republice, a tak šíření informací šuškandou moc nefunguje. Příkladem mohou být i mnohokrát diskutované a pošpiňované bonitace. Po přijetí nového zápisního řádu a následného uvolnění chovu na KONTROLOVANÝ, je bonitace jedinou možností, jak ovlivnit kvalitu chovu. Ti, kteří se s pejskem bonitace již účastnili ví, že výstavní posudek se od chovného posudku dost liší, a poradcům chovu dodává nemalé informace, aby se chovy neodlišovaly od standardu.
Měl bych však na Vás, chovatele, také v roce 2015 netradiční prosbu. K volbám do výboru jste přistupovali zodpovědně. K novému výboru máte důvěru a věříte, že chov nezačne upadat na bazarovou úroveň. Pokud někde potkáte někoho, kdo bude tvrdit, že naše chovy za nic nestojí a je všechno špatně a oni by to dělali jinak, tak vezměte rozum do hrsti. Ti co kážou vodu a pijí víno, nejsou hodni Vaší pozornosti.

S úctou Jaroslav Rambousek

Děkujeme za poskytnutí profesionálních fotografií paní Ivaně Malíkové pro grafiku klubových stránek.

Tvorba internetových stránek pro chovatelské stanice psů, focení psů, grafiky pro chovatele, letáčky na vrhy a pro krycí psy