KARAM

Datum narození: 28.12.2018
Zápis v plemenné knize: ČLP/ZSL/917/21
Chovatel:

Majitel:
Jan Kadlec

E-mail: kadlec_stroj@volny.cz

Zkoušky:
SZVP - III.cena
LZ - I.cena


Výstavy:
CAC, Klubový Vítěz, BOS

Bay-Gordon

Ryzhik

Kayur

Mukha

Metka

Buket

Volya

Alma

Bos

Volchan iz Katarinenburga

Bay-Sivka

Urta-Zeya

Siryy

Greta